Create Account

or use your email for registration

Välkommen till Returum!

Ditt besök handlar om mer än att bara slänga avfall, här tar vi vara på resurser och inspirerar till hållbara val i din vardag. Runt om på återvinningscentralen kommer du att hitta konstverk som är tänkta att inspirera dig till att göra något nytt av ditt avfall istället för att slänga det

Så fungerar det!


Navigera dig runt genom att klicka på pilarna


Klicka på i-knappen för att läsa mer om verket


Klicka på meny knappen för att navigera till en specifik plats